Általános Üzleti Feltételek

Bevezetés Információk InformációkÁltalános Üzleti Feltételek

A LIA affari s.r.o. kereskedelmi vállalat általános szerződési feltételei.
Székhely: Dlhá nad Váhom 433, 927 05 Dlhá nad Váhom, Szlovák Köztársaság
Cégjegyzékbe bejegyezve a Nitra Járásbíróság által, Rész: Sro, Betétszám: 38698/N alatt

Elektronikus kapcsolatfelvétel: info@magikhome.hu

Az e-mail-ekre általában 12 óra, legkésőbb azonban 3 nap alatt válaszolunk.

A termék megrendelése

A www.magikhome.hu webáruházban feltüntetett terméklista az általában értékesített termékek katalógusa. A Beszállító nem garantálja az azonnali hozzáférését minden tételéhez az árunak.

A megrendeléshez az ügyfél kiválasztja a terméket, megfelelően kitölti a megrendelői űrlapot, s elküldi azt. Az így elküldött megrendelés az adásvételi szerződés megkötésének ajánlata. A megrendelés ezek után az áru foglalására szolgál.

A termékek melletti képek csak ILLUSZTRATÍVAK.

A termékek árát az ügyfél a termékek tételeinél egyesével ellenőrizheti. A szállításidíj s az esetleges további költségek a Minden a vásárlásról - Szállítási díj szekcióban találhatóak.

A megrendelés elküldése előtt ki lesz számolva a teljes ár, leszámítva a kapcsolódó költségeket, s az ügyfél fel lesz szólítva a jóváhagyásra.

A termékeket Csehországból szállítjuk.

A beszállító fenntartja a jogot a termék vételárának, a megrendelés kiszállítása előtti, részleges kifizetésére, előleg számla formájában abban az eetben, ha a megrendelt áru:

A termék elérhetősége: "rendelésre"

Egy termék nagyobb mennyiségéről van szó

Megrendelés törlése

Az ügyfél s az eladó fél indoklás nélkül törölheti az ügyfél megrendelését egészen a megrendelés visszaigazolásáig az eladó fél részéről. Abban az esetben, ha a megrendelést az eladó fél törli, általában megindokolja, miért nem lehetséges a megrendelés visszaigazolása.

A megrendelés törlése az adásvételi szerződés megkötése után csak az ügyfél az eladó féllel való előzőleges megegyezése alapján történhet oly feltételekkel, melyekben közösen egyeznek meg.

Elküldött áru

Azon áru esetében, melyet az ügyfélnek futárcég kézbesít, az adásvételi szerződés megkötéséhez kötelező az eladó fél részéről a megrendelés kötelező megerősítése.

A megrendelés kötelező megerősítése nem a rendszer által generált elektronikus megerősítés a megrendelés fogadásáról az eladó fél rendszerében, hanem egy elektronikus úton küldött megerősítés, mely a "a megrendelés végső megerősítése" megjelölésű, vagy a megrendelés telefonos úton való megerősítése az eladó fél által, melyben az eladó fél s az ügyfél leellenőrzik a megrendelés tartalmát, főleg az áru tipusát, a darabszámot, a termékek s a kiszállítás árát, s a kiszállítás időpntját. A megerősítés pillanatában megkötődik az adásvételi szerződés.

Szállítási idő

A megrendelt áru elérhetősége s az eladó fél üzleti lehetőségei alapján a lehető legrövidebb idő alatt lesz kézbesítve. A szállítási idő az egyes termékeknél külön-külön van feltüntetve.

A termék kiszállítottnak számít a termék a megrendelésben megadott címre való elküldés után.

Szállítási mód

A megadott címre való szállítást az eladó fél biztosítja, s ezt Magyarország egész területén. A szállítás módját az eladó fél választja ki a megrendelt áru tipusa alapján. A megrendelő fél az áru konkrét kiszállítási módjáról informálva lesz. A kiszállítási módokat és a kiszállítási feltételeket az ügyfél a Kiszállítás szekcióban találja meg.

Az áru kifizetésének módja

Az áru kifizetésének csak egy módja van, mégpedig utánvéttel az áru átadásának helyszínén a szerződésben feltüntetett cég futárjának.

A küldemény a termékkel együtt mindig tartalmazza az adóügyi bizonylatot s a termék használati útmutatóját.

A termék beszerelése s összerakása nem része az adásvételi szerződésnek.

Az  áru átvétele

Az ügyfél köteles mindig átnézni az árut s annak teljességét, még az átvétel előtt. Sérülés esetén pedig felvenni a jegyzőkönyvet a küldemény sérüléséről, s ezt a tényt a szállítónak is igazolnia kell az aláírásával.

Az elkészített jegyzőkönyv alapján az ügyfél számára ésszerű kedvezményt, vagy új terméket biztosítunk. Az ügyfélnek ebben az esetben jogában áll elállni a szerződéstől. 

A szállítólevél aláírásával az ügyfél egyetért az áru átvételével s megerősíti, hogy az mechanikai sérülést nem szenvedett. A szállítás következtében történő sérülésre nem leszünk tekintettel az átvétel után történő reklamáció esetén, így az vissza lesz utasítva.

Az ügyfél s az eladó fél közti kommunikáció

Az eladó fél s az ügyfél közti további kommunikáció elektronikus postán keresztül történik, ha a két fél nem egyezik meg máshogyan.

Garanciális feltételek és reklamáció -  a hibákért való felelősség jogának gyakorlása
Garanciális időszak és garancialevél

A garanciális időszak az áruügyfél általi átvételétől számít.

A garanciális időszak minden termék leírásában külön-külön megtalálható. Abban az esetben, ha az adott áruhoz garancialevél is létezik, a termék eladásának napján állítják ki azt. Abban az esetben, ha garancialevél nem létezik, az adóügyi bizonylat helyettesíti azt. 

A garancia nem vonatkozik az áru (vagy tartozékának) normál elhasználódására, annak használata következtében. A termék rövidebb élettartama ilyen esetben nem tekinthető hibának, így nem is reklamálhatja azt.

Az ügyfél, aki az árut kereskedelmi vagy értékesítési célzattal használja fel, a garanciális időszak a Polgári Törvény Könyv alapján nincs meghatározva. Ebben az esetben a garanciális időszak 6 hónap az eladástól számítva, az esetleg meghosszabítása a garanciális időszaknak megegyezés alapján történik. Az oldalunkon feltüntetett garanciális időszak kizárólag végső ügyfeleinkre vonatkoznak, nem a vállalkozóknak, kik az árut üzleti tevékenységükön belül vásárolják (Statisztikai számjellel való bevásárlás).

Reklamáció - ellentmondás az adásvételi szerződéssel

Abban az esetben, ha az ügyfél a garanciális időszakban hibát fedez fel a megvásárolt terméken, mely nem a termék helytelen használatával keletkezett, hanem a termék hibája, jogában áll a garanciális időszakban reklamálni azt.

Az eladott termék hibáiért való felelősség jogának érvényesítésének (a továbbiakban csak reklamáció) az eljárása

Abban az esetben, ha az ügyfél reklamálni szeretné a www.magikhome.hu webáruházban vásárolt terméket, elektronikus úton jelenti azt be, az info@magikhome.hu e-mail címen. Két munkanapon belül az ügyfélnek el lesznek küldve az információk a további lépésekről.

Célszerű a terméket az eredeti csomagolásában visszaküldeni, mert az eladó fél nem vállalja a felelősséget az esetleges mechanikus sérülésekért, melyek a termék átvétele előtt történnek. Abban az esetben, ha az ügyfél panasza jogos, az ügyfél jogosult a minimális összegű postaköltség visszatérítésére, melyre szükség van az áru biztonságos elküldésére (szükséges eme dokumentum hozzáadása). Abban az esetben, ha a reklamáció nem jogos, az ügyfél nem jogosult a visszaküldés költségeinek megtérítésére s ezzel együtt az eladó fél sem jogosult azon költségek visszatérítésére, melyek az ő oldalán keletkeztek (abban az esetben, ha az ügyfél részéről nem ismételt, indokolatlan reklamációról van szó, melyről bizonyítható, hogy az ügyfél részéről a fogyasztói jogokkal való visszaélésről van szó).

A reklamáció intézése

Az eladó fél megítéli a hibás termék reklamációjának jogosultságát, majd ez után telefonos úton vagy e-mail-ben értesíti az ügyfelet a reklamáció rendezésének módjáról. Ez után az ügyfél felhívást kap a reklamációra küldött termék átvételére.

A reklamáció elinézésének határideje a hatályos jogszabályok alapján 30 nap, ha a felek nem egyeztek meg későbbi határidőben.

Elállás a szerződéstől

Az ügyfél elállási joga

Az ügyfél jogosult a szerződéstől elállni, ha az eladó fél nem teljesíti az adásvételi szerződésben foglalt kiszállítási feltételeket.

Az ügyfél, mely nem kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége kapcsán vásárol, jogosult 7 munkanappal, a megrendelés átvétele után elállni a szerződéstől.

Az eladó fél elállási joga

Az eladó fél csak a megrendelés elküldésének pillanatáig jogosult elállni a szerződéstől, s csak abban az esetben, ha a termék nem elérhető, vagy a termék árának jelentős változása esetén. Az elállás előtt azonban az eladó fél mindig köteles felvenni a kapcsolatot az ügyféllel, a következő lépésben való megegyezés érdekében.

Az adásvételi szerződéstől való elállás eljárása

Tekintettel arra, hogy elállás esetén a szerződés érvénytelen a kezdetektől, az eladó fél visszajuttatja vagy kompenzálja valamivel az ügyfélnek, s az ügyfél az eladó félnek, annak minden elfogadott teljesítését.

Az ügyfél úgy állhat el a szerződéstől, hogy ezt a tényt bejelenti az eladó fének, kitölti az űrlapot, majd elküldi azt az info@magikhome.hu e-mail címre.

Elállás esetén szükséges megadnia a megrendelés számát, az átutalási referenciaszámot, a megrendelés dátumát, s mellékelni a bevásárlást igazoló dokumentumot.

Abban az esetben, ha az ügyfél megkapta az árut, s átvette azt, visszaküldi az árut az eladó fél gyűjtőhelyére, ahol az eladó fél a lehető leghamarabb megítéli a visszaküldött áru állapotát.

Abban az esetben, ha az ügyfél visszaküldi az árut, az eladó fél visszautalja a már kifizetett vételárat, méghozzá legkésőbb 15 napon belül az áru visszaküldésétől. Az eladó fél a jóváírás aláírása után visszautalja az összeget az ügyfél számlájára.

Az árut a gyűjtőhely címére kell visszaküldeni: LIA affari s.r.o. , Dlhá nad Váhom 433, 927 05 Dhlá nad Váhom, Szlovák Köztársaság

Az ügyfél személyes adatainak védelme

Az eladó fél összegyűjti az ügyfelek engedélyével azok személyes adatait, mégpedig nevüket, címüket, telefonszámukat és e-mail címüket. Ezek az adatok elsődlegesen az ügyfelek későbbi megrendeléseinek leegyszerűsítésére szolgálnak.

Abban az esetben, ha az ügyfél beleegyezését adja, az eladó fél e-mail-ben és telefonos úton értesítheti őt, kereskedelmi értesítések formájában az újdonságokról, ajánlatairól, reklámokról, s kutatásokban s piackutatásokban való részvételt kínálhat neki.

Az ügyfél személyes adatait az eladó fél nem szolgáltatja ki harmadik személynek.

Az adatokat, melyeket az eladó fél az ügyfélről tárol s feldolgoz, az ügyfél bármikor megváltoztathatja, mégpedig az "ügyfél szekció"-ba való bejelentkezés után.

Az ügyfélnek jogában áll bármikor visszavonnia beleegyezését személyes adatainak használatára vagy a kereskedelmi célzatú üzenetek küldésére, mégpedig oly módon, hogy üzenetet ír az info@magikhome.hu e-mail címre, vagy telefonos úton jelenti be ennek tényét az eladó félnek.

A vitarendezés alternatív módja

Tisztelt fogyasztó. Abban az esetben, ha Ön feltételezi, hogy megsértettük jogait, vagy nm elégedett a módszerrel, mellyel intéztük panaszát, kérvényét a helyreigazításról küldje el nekünk e-mail-ben az alábbi címre: info@magikhome.hu

Abban az esetben, ha elutasító választ kap a kérvényre, vagy nem válaszolunk 30 napon belül az elküldéstől számítva a feltüntetett e-mail címre, vagy nem lesz elégedett megoldásunkkal, akkor a 102/2014 s a 319/2015 a felhasználói viták alternatív megoldásáról szóló törvények alapján jogában áll alternatív (nem bírósági) megoldási módhoz folyamodni. 

A javaslatot a TK 391/2015 sz. törvény §12 alapján nyújthatja be. A javaslat benyújtásához felhasználhatja az űrlapot, melynek mintája elérhető az illetékes minisztérium, s minden a viták alternatív megoldásával foglalkozó szervezet honlapján.

A viták alternatív megoldásával foglalkozó szervezet visszautasíthatja a fogyasztó kérvényét, ha pl.:

a vita kiszámított értékének összege nem haladja meg a 6000 Ft-t;

az összes körülményre tekintettel is nyilvánvaló, hogy a vita alternatív megoldását csak aránytalanul nagy mértékű erőfeszítések árán lehetne levezetni, s hasonlók.

Az ügyfél panaszt nyújthat be továbbá a vita alternatív megoldásának RSO platformja segítségével, melyet az alábbi linkre kattintva ér el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU . A panaszt ezen az oldalon minden EU tagállamban élő fogyasztó benyújthat, minden olyan kereskedő ellen, kinek székhelye az EU-n belül található.

A vita alternatív rendezésének költségeit mindkét az ügyben érintett fél külön-külön viseli, annak kártérítési lehetősége nélkül.

Végső rendelkezések

Ezek az Általános Szerződési Feltételek érvényesek minden az ügyfél s eladó fél közt létrejött szerződésre.

Az eladó fél fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa az Általános Szerződési Feltételeket. A megváltoztatott feltételeket a megfelelő módon, a www.magikhome.hu webáruház oldalán teszi közzé, az új feltételek hatályba lépése előtt.

Különleges rendelkezések

A fogyasztónak jogában ál az eladó félhez fordulnia a korrekciós intézkedés igényének benyújtásával, amennyiben nem elégedett panaszának az eladó fél általi elintézésével, vagy ha úgy véli, hogy az eladó fél megsértette jogait. Amennyiben az eladó fél az ügyfél kérvényére negatív választ ad, vagy nem reagál 30 napon belül a feladás időpontjától számítva, az ügyfélnek jogában áll javaslatot előterjesztenie a vita alternatív rendezésére (a továbbiakban csak „VAR“). VAR formájában sak az eladó fél és az ügyfél közt létrejött szerződésből adódó viták s a szerződéssel kapcsolatos viták oldhaóak meg, melyek közé nem tartoznak az alkotmány szerinti a Tk. 391/2015 sz. törvény 1§ 4. bekezdésben felsoroltak, s azok a viták, melyek értéke nem haladja meg a 6000 Ft-t. A VAR elkezdésének javaslatát a VAR szervezetének kell benyújtania az alkotmány szerinti, a fentemlített törvény 3§ alapján, s ezt az erre a célra készített platform vagy űrlap segítségével, mely mintája az idézetttörvény 1 sz. melléklete. A VAR szervezet igényelheti az ügyféltől, hogy fizessen kezelési díjat a VAR elkezdéséhez, azonban max. 1500 Ft -t Áfa-val. Amennyiben a VAR intézésére több szervezet áll rendelkezésre, az ügyfélnek jogában áll kiválasztani, melyiknek terjeszti elő javaslatát. A VAR-on kívül az ügyfélnek jogában áll az illetékes helyi általános vagy választott bírósághoz fordulnia. A VAR platformja elérhető az alábbi weboldalon:  ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Minden képi anyag csak informatív jellegű, s nem feltétlenül a kínált áru tekinthető meg rajta. Minden termékleiírás csak informatív jellegű, főleg a hozzáadott tartozékokat tekintve, nem feltétel, hogy tartalmazza a kelléklista tartalmának összes elemét. Az áru mindig minimálisan a gyártó általi sztenderdet s az általános tartozékokat tartalmazza.

Az eladó fél fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa az Általános Szerződési Feltételeket. A megváltoztatott feltételeket a megfelelő módon, a www.magikhome.hu webáruház oldalán teszi közzé, az új feltételek hatályba lépése előtt.

A www.magikhome.hu webáruházban fokozott figyelmet szentelünk személyes adatainak biztonságára. A hatékony biztonsági technológiák segítségével minden Ön által megadott személyes adat lopás ellen védett. Az azokhoz való hozzáférés úgy fizikai, mint szoftver szintjén többszörösen biztosított.

Az adatok, melyeket az Ön személyével kapcsolatban regisztrálunk, kizárólag a megrendelés elintézésére s üzleti ajánlatokra szolgál számunkra. Tartalmazhatják az Ön nevét, vezetéknevét, titulusát, cége vagy szervezete nevét, e-mail címét, telefonszámát, munkahelyi vagy otthoni címét, esetlegesen más adatokat, melyek a fentemlítettek sikeres befejezésére szolgálnak

A cégünk által üzemeltetett webáruházak a "Kosárba" szekcióban valamely technikai adatokat regisztrálhatnak, mint pl.: IP cím, belépés időpontja, belépés helye, felhasznált SW és HW eszközök s más technikai adatok. Ezeket az adatokat kizárólag vásárlóink viselkedési trendjének elemzésére használjuk.

Teljes mértékben tisztában vagyunk a személyes adatok védelmének törvényeinek változtatásaival, ezért a Magyar jogszabályoknak s az EU kötelező irányelveinek megfelelően járunk el. Külösen a TK 101/2000 sz. személyes adatok védelméről szóló törvény, a TK 127/2005 sz. az elektronikus kommunikációról szóló törvény, s a további Ptk. ide vonatkozó rendelkezései alapján. Ezzel egyetemben az Európai parlament ES 97/7/ irányelve alapján a távollévő felek közt kötött szerződésekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi törvény alapján.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos összes kérdésére az info@magikhome.hu e-mail címen válaszolunk Önnek

Ügyfeleink pozitív értékelései alapján tanúsítványt szereztünk

Az ügyfelek által ellenőrzött.

A Leifheit márka termékeinek reklamációját a termék azonnali cseréjével oldjuk meg,egy új darabra.

Copyright 2018 - 2024 © magikhome.hu